Hoe spot je kansen op de beurs?

De beurs staat élke dag in beweging. Koersen van beleggingsproducten gaan om hoog en omlaag. Hoe sport je kansen op de beurs? Als je een portefeuille aan het opbouwen bent waarmee je graag rendement op de lange termijn wil behalen, kan je kiezen voor waardeaandelen en/of groeiaandelen. In dit stuk focus ik me op hoe je groeiaandelen kunt spotten. Groeiaandelen kan je spotten door op zoek te gaan naar ondergewaardeerde aandelen. Maar hoe weet je of een aandeel ondergewaardeerd is? Dat ontdek je aan de hand van een aantal ratio’s en indicatoren kan je daarachter komen. Scroll verde, want ik neem de vier belangrijke ratio’s met je door.

Kansen spotten via de koers-winstverhouding

De koers-winstverhouding (K/W) (in het Engels: Price/Earnings ratio, in het kort: P/E), zet de prijs van een aandeel af tegen de hoeveelheid winst dat een bedrijf maakt. Om dit te berekenen, nemen we de huidige prijs van een aandeel en delen we deze door de winst per aandeel van het bedrijf. Hoe lager de K/W, hoe beter, want je betaalt minder voor de winst die het bedrijf maakt. Normaal gesproken wordt de K/W van het bedrijf vergeleken met het gemiddelde van zijn sector. De koers-winstverhouding van Ford wordt bijvoorbeeld vergeleken met het gemiddelde van andere autofabrikanten. Als het onder het gemiddelde ligt, is dat een goed teken: een ondergewaardeerd aandeel.

Let op: De koers-winstverhouding is niet betrouwbaar in het signaleren van ondergewaardeerde aandelen wanneer het om een startup gaat. Deze hebben een zeer hoge verwachte groei hebben, maken nog geen winst. De ratio zal in dat geval dan ook negatief uitkomen!

beleggen

Kansen spoten via de koers boekwaarde

De koers-boekwaarde (in het Engels: Price-to-Book, in het kort: P/B-ratio) vergelijkt de aandelenkoers met de totale waarde van de activa van een bedrijf, ook wel de ‘boekwaarde’ genoemd. Om deze verhouding te krijgen, delen we de aandelenkoers door de netto activa per aandeel. Deze indicator geeft aan hoeveel je betaalt voor een deel van de tastbare (materiële) (feitelijk verkoopbare) eigendommen van het bedrijf. Met andere woorden, de koers-boekwaarde geeft aan hoeveel geld je terugkrijgt als het bedrijf morgen failliet wordt verklaard. Over het algemeen geldt dat als de waarde tussen 0 en 1 ligt, het bedrijf waarschijnlijk ondergewaardeerd is. Bij bedrijven met een hoge immateriële activa (zoals patenten, copyright, merken) wordt de koers-boekwaarde vaak niet goed weergegeven, omdat bij de berekening geen rekening wordt gehouden met de immateriële activa. De waarde van immateriële activa is namelijk een stuk moeilijker te bepalen dan van materiële activa.

inkomen

Dividendrendement

Dit is de verhouding tussen de jaarlijkse dividenden van een bedrijf en de huidige aandelenkoers. Hoe hoger de uitkomst van dividend/koerswaarde is, hoe hoger het dividendrendement ligt. Voor lange termijnbeleggers is deze indicator er daarom zeker 1 om rekening mee te houden. Maar let op! Het dividendrendement kan hoog oplopen simpelweg omdat de aandelenkoers daalt, wat meestal betekent dat het dividend binnenkort zal worden verlaagd. Denk bijvoorbeeld aan Shell!

Price/Earnings-to-growth (PEG)

De PEG (heeft niet echt een vertaling) heeft een iets andere benadering dan de eerder besproken ratio’s. Waar bovenstaande indicatoren handig zijn om een ​​idee te krijgen van de waarde van een aandeel op dit moment, is de PEG gericht op de toekomstige waarde van een aandeel. En we weten allemaal dat beleggers bij het zoeken naar ondergewaardeerde aandelen rekening moeten houden met het toekomstige winstpotentieel van een bedrijf.

En dat is dus waar de PEG van pas komt. Het gebruikt de eerdergenoemde koers/winstverhouding, maar houdt ook rekening met het verwachte groeipercentage van het bedrijf, meestal voor de komende vijf jaar. Om de PEG te berekenen, nemen we de K/W en delen deze door de verwachte winstgroei. Doordat de verwachte winstgroei wordt gebruikt in plaats van de huidige winstgroei, is het een completere indicator dan de K/W. In het algemeen wordt de PEG beschouwd als de meest betrouwbare ratio om uit te zoeken of een bedrijf ondergewaardeerd is of niet. Een bedrijf dat correct gewaardeerd is moet in theorie een PEG ratio hebben van 1. Is de PEG lager dan 1, dan is het aandeel ondergewaardeerd. Maar is de uitkomst hoger dan 1, dan is het overgewaardeerd. Als de ratio negatief is, betekent dit dat het bedrijf verlies lijdt of dat de winst naar verwachting zal dalen! In dit geval: RUN!

De koers-boekwaarde indicator geeft aan hoeveel je betaalt voor een deel van de tastbare (materiële) eigendommen van het bedrijf.

Meer leren?

Vind je het prettig om op deze manier meer te leren over het interpreteren van financiële ratio’s? In mijn boek Van Spaarvarken naar Beurswolf vertel ik in een hoofdstuk hoe je een bedrijf volledig kunt analyseren. Door een eenvoudige analyse kan je een goed beeld krijgen van de financiele gezondheid van een bedrijf. Dit draagt bij aan jouw beslissing of je wil investeren in een bedrijf of niet.

beslis investeren of niet

De kern van de zaak
De beurs is elke dag in beweging. Door schommelende beurskoersen ontstaan er kansen en risico’s op de beurs. Maar hoe spot je deze? Er bestaan een aantal criteria en tools die je kunnen helpen bij het spotten van kansen en risico’s. In dit artikel neem ik deze met je door.

Beleggen bij BUX
BUX is een broker waarbij het draait om beleggen toegankelijk maken. Via BUX kan je investeren in aandelen, fondsen, ETF’s en cryptocurrencies. Deze broker biedt zelfs de optie aan om in fractionele aandelen te investeren. Wil je starten met beleggen bij BUX? Open een account via deze link en ontvang een gratis aandeel.

Disclaimer

Beleggen kent risico’s. Je kunt je inleg verliezen. YoungTrader is geen financieel adviesbureau. De content zoals gedeeld op de website en op het Instagram-account van YoungTrader bevat in geen enkel geval financieel bindende adviezen. Meer informatie? Lees de algemene voorwaarden.