4 indicatoren om bedrijven te analyseren: PE-ratio, debt/equity, cashflow, dividend

Bij het analyseren van bedrijven zijn er verschillende indicatoren die je kunt gebruiken om een beter inzicht te krijgen in de financiële gezondheid en groeipotentie van een onderneming. In dit artikel bespreken we vier van deze indicatoren: de PE-ratio, de Debt/Equity ratio, de Cashflow en het dividendpercentage. Door gebruik te maken van deze metrics kun je een diepgaandere analyse maken voor het nemen van investeringsbeslissingen.

1. PE-ratio

De Price-to-Earnings ratio is een veelgebruikte indicator om te bepalen of een aandeel over- of ondergewaardeerd is. Deze ratio wordt berekend door de prijs van een aandeel te delen door de winst per aandeel (earnings per share, EPS). Een hoge PE-ratio kan duiden op een hogere verwachte groei of waardering van het bedrijf. Een lage PE-ratio daarentegen kan duiden op een lagere groei of waardering.

Voorbeeld: Stel dat de koers van Bedrijf A € 50 waard is en het bedrijf heeft een winst per aandeel van €5, dan zou de PE-ratio 10x zijn. Bedrijf B heeft een koers van € 100 en een winst per aandeel van €10, wat ook resulteert in een PE-ratio van 10x. Kijken we naar bedrijf C? Dan zien we een koers van €200 en een winst per aandeel van €15. Dit resulteert in een PE-ratio van 13.3x.

Design 91

Door de PE-ratio van een bedrijf te vergelijken met die van de sector of de markt als geheel, kun je zien of een bepaald bedrijf relatief duur of goedkoop is in vergelijking met zijn peers.

 

2. Debt/Equity ratio

De Debt/Equity ratio is een maatstaf voor de schuldpositie van een bedrijf. Het geeft aan hoeveel schulden een bedrijf heeft in verhouding tot het eigen vermogen. Een lage Debt/Equity ratio kan erop wijzen dat een bedrijf relatief weinig schulden heeft en dus financieel gezonder is. Aan de andere kant kan een hoge Debt/Equity ratio duiden op een hoger risico.

Voorbeeld: Bedrijf A heeft €50.000 aan schulden en €100.000 aan eigen vermogen, wat resulteert in een Debt/Equity ratio van 0.5. Bedrijf B heeft €100.000 aan schulden en €100.000 aan eigen vermogen, waardoor de Debt/Equity ratio 1.0 is. Bedrijf C heeft €150.000 aan schulden en €100.000 aan eigen vermogen, met een Debt/Equity ratio van 1.5. In dit voorbeeld heeft Bedrijf A de laagste Debt/Equity ratio, wat zou kunnen betekenen dat het financieel gezonder is ten opzichte van Bedrijf B en Bedrijf C.

Designer (94)

3. Cashflow

Cashflow is een belangrijke metric om te beoordelen hoeveel geld een bedrijf genereert uit zijn operationele activiteiten. Het geeft inzicht in de kasstromen van het bedrijf, inclusief ontvangsten en uitgaven, en laat zien of het bedrijf voldoende liquide middelen heeft om zijn verplichtingen na te komen en te investeren in toekomstige groei.

Er zijn drie soorten cashflow: operationele cashflow, investeringscashflow en financieringscashflow. Operationele cashflow meet de cashflow gegenereerd door de kernactiviteiten van het bedrijf, investeringscashflow meet de cashflow gebruikt voor investeringen en financieringscashflow meet de cashflow in verband met het aantrekken of aflossen van leningen en het uitgeven of terugkopen van aandelen. Een positieve en consistente cashflow is over het algemeen een goed teken, omdat dit betekent dat het bedrijf voldoende liquiditeit heeft om zijn activiteiten voort te zetten en te groeien.

 

4. Dividendpercentage

Het dividendpercentage geeft aan welk percentage van de winst wordt uitgekeerd als dividend aan de aandeelhouders. Een hoog dividendpercentage kan aantrekkelijk zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een stabiele inkomstenstroom.

Voorbeeld: Bedrijf A keert €2 per aandeel uit als dividend en een winst per aandeel van €5. Dit resulteert in een dividendpercentage van 40%. Bedrijf B keert €3 per aandeel uit en heeft een winst per aandeel van €10. Daarbij hoort een dividendpercentage van 30%. Bedrijf C keert €1 per aandeel uit en heeft een winst per aandeel van €15 met een dividendpercentage van 6.7%. Het dividendpercentage kan worden vergeleken met andere bedrijven in dezelfde sector. Zo kan je beoordelen of een bedrijf genereus is in het uitkeren van dividend.

Conclusie

Om snel een beeld te krijgen van de financiële gezondheid van een bedrijf, kan je verschillende indicatoren bekijken. De PE-ratio, Debt/Equity ratio, Cashflow en dividendpercentage zijn enkele indicatoren die je kunt gebruiken. Het gebruik van deze indicatoren geeft slechts een eerste indruk. Wil je een bedrijf echt goed analyseren? Dan moet je rekening houden met andere factoren, zoals de marktomstandigheden, het managementteam en de sector waarin het bedrijf opereert.

De indicatoren kan je wel gebruiken als ondersteuning bij het nemen van investeringsbeslissingen. Vergeet niet om ook de laatste ontwikkelingen en het nieuws in de gaten te houden en gebruik te maken van verschillende bronnen om zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn. Wil je meer leren over bedrijven analyseren voor je portfolio? Van Spaarvarken naar Beurswolf’ is dan hét boek dat je nodig hebt. Het biedt praktische tips, voorbeelden en strategieën om je te helpen een beter inzicht te krijgen in de financiële gezondheid en groeipotentie van bedrijven.

De kern van de zaak

Om een volledig beeld te krijgen van de financiële gezondheid en groeipotentie van bedrijven, is het essentieel om diverse metrics te gebruiken bij de analyse. De PE-ratio, Debt/Equity ratio, Cashflow en het dividendpercentage zijn slechts enkele voorbeelden van de vele metrics die kunnen bijdragen aan een beter inzicht in bedrijven.

Trade Republic

Het bouwen van een wereld waarin iedereen zijn rijkdom kan laten groeien via de beurs, dat is de missie van Trade Republic. Deze neo-broker is afkomstig uit Duitsland en staat onder toezicht van de BaFin. Sinds 2023 heeft het een banklicentie van de ECB. Het is een gebruiksvriendelijk platform, waar je fractionele aandelen, ETF’s en obligaties kunt verhandelen tegen lage kosten. Lees meer over deze broker via Review over Trade Republic.

Disclaimer

Beleggen kent risico’s. Je kunt je inleg verliezen. YoungTrader is geen financieel adviesbureau. De content zoals gedeeld op de website en op het Instagram-account van YoungTrader bevat in geen enkel geval financieel bindende adviezen. Meer informatie? Lees de algemene voorwaarden.