Wat houdt de debt ratio in?

Stel, je hebt een aandeel in gedachte en je volgt deze al een tijdje. Na wat onderzoek naar het product, ben je nog steeds van mening dat je dit aandeel wil kopen. Echter, je wil wel zeker weten of het bedrijf financieel gezond is. Hoe ontdek je dat? Er bestaan veel verschillende financiële ratio’s die jou daarbij kunnen helpen, zoals de Earnings per Share Ratio, de Price Equity Ratio en/of de Debt Ratio of de Debt Equity Ratio, Door meerdere ratio’s te bekijken – die vaak gewoon via Yahoo Finance te vinden zijn – kan je een beeld vormen of een bedrijf er financieel gezond, redelijk of randje-faillissement voor staat. In dit blog focus ik me op een zo’n ratio in het specifiek: de Debt Equity Ratio.

Wat houdt de Debt Ratio in?

Dit ratio maakt inzichtelijk in welke mate een bedrijf is gefinancierd met vreemd vermogen. En indirect dus ook in welke mate er nog vreemd vermogen aangetrokken kan worden, want een bedrijf kan lastiger geld lenen als ze al heel veel vreemd vermogen in het edrijf hebben. Je krijgt het debt ratio door het vreemd vermogen (kort en lang) te delen door het totale vermogen van een bedrijf.

debt equity ratio

Wat betekent dan de Debt Equity Ratio?

De D/E-ratio is een getal dat je vertelt hoeveel schulden een bedrijf heeft, in relatie tot het eigen vermogen. Het wordt berekend door het vreemd vermogen (schulden) te delen door het eigen vermogen (aandelenkapitaal en reserves). Elk bedrijf heeft schulden, dat is erg gebruikelijk. Schulden an sich zijn niet problematisch, maar de hoeveelheid schuld ten opzichte van het aandelenkapitaal is essentieel.

Een bedrijf moet haar bedrijfsactiviteiten betalen om winst te maken. Hoe meer een bedrijf haar bedrijfsactiviteiten financiert met geleend geld, hoe hoger de rentekosten oplopen. Door de extra rentekosten zal er ook weer minder verdiend worden. Op deze manier kan een bedrijf heel snel in de problemen komen. Het is dus van belang dat een bedrijf een (groot) gedeelte van haar bedrijfsactiviteiten betaalt met geld uit het eigen vermogen. Hoe hoog de D/E-ratio mag zijn hangt af van de industrie. Hoe hoger de D/E-ratio, hoe meer risico het bedrijf met zich mee brengt.

debt rati0

Hoe hoog de D/E-ratio mag zijn hangt af van de industrie. Hoe hoger de D/E-ratio, hoe meer risico het bedrijf met zich mee brengt.

Een handige vuistregel!

Een vuistregel voor een gezonde D/E-ratio is dat het niet hoger mag zijn dan 2: dit betekent dat het bedrijf twee keer zoveel schulden bezit in relatie tot het eigen vermogen. Anders gezegd, een bedrijf betaalt 66% van haar activiteiten met geleend geld en 33% met eigen vermogen. De grens van 2 is een maximum, liever zie je de D/E-ratio nog iets lager dan dat.

De kern van de zaak

De D/E-ratio is een getal dat je vertelt hoeveel schulden een bedrijf heeft, in relatie tot het eigen vermogen. Het wordt berekend door het vreemd vermogen (schulden) te delen door het eigen vermogen (aandelenkapitaal en reserves). Elk bedrijf heeft schulden, dat is erg gebruikelijk. Schulden an sich zijn niet problematisch, maar de hoeveelheid schuld ten opzichte van het aandelenkapitaal is essentieel.

Beleggen bij Brand New Day

Wil je graag starten met beleggen? Brand New Day. is een jonge bank die verschillende beleggersrekeningen aanbiedt. Ontdek welke rekening het beste bij je past. Via deze pagina ontdek je welke rendementen er zijn behaald door de fondsen van Brand New Day en wat de kosten zijn.

Disclaimer

Beleggen kent risico’s. Je kunt je inleg verliezen. YoungTrader is geen financieel adviesbureau. De content zoals gedeeld op de website en op het Instagram-account van YoungTrader bevat in geen enkel geval financieel bindende adviezen. Meer informatie? Lees de algemene voorwaarden.