Wijzigingen belasting BOX 3: Wat betekent dit voor jou?

Belastingen: we kunnen er niet omheen. Elk jaar worden er weer nieuwe regelingen en wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen hebben direct of indirect invloed op onze portemonnee. Ook de regeling omtrent inkomstenbelasting uit box 3 zal vanaf 2027 op de schop gaan.

Wat houdt deze regeling precies in en wat betekent dit voor jou als belegger? In dit artikel ga ik met je kijken naar de wijzigingen en kijken we wat de tussentijdse regeling precies inhoudt.

Hoe werkt de belasting in box 3 nu?

De belasting die je betaalt over je vermogen in box 3 is momenteel gebaseerd op een fictief rendement. Dat betekent dat de Belastingdienst niet kijkt naar wat je werkelijk hebt verdiend, maar naar wat je gemiddeld zou ‘kunnen’ verdienen. Dit fictieve rendement wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Wijzigingen belasting BOX 3

Om je fictieve rendement te berekenen, wordt je vermogen verdeeld in drie schijven:

  • Schijf 1: tot € 50.650 (voor fiscale partners € 101.300);
  • Schijf 2: van € 50.650 tot € 1.000.000 (voor fiscale partners € 101.300 tot € 2.000.000);
  • Schijf 3: boven € 1.000.000 (voor fiscale partners boven € 2.000.000).

 

Voor elke schijf geldt een ander percentage voor het fictieve rendement:

  • Schijf 1: 1,9%;
  • Schijf 2: 4,5%;
  • Schijf 3: 5,69%.

 

Je betaalt geen belasting over het bedrag in schijf 1, want dat is het heffingvrije vermogen. Dat is het bedrag dat je mag hebben zonder belasting te betalen. Over het bedrag in schijf 2 en schijf 3 betaal je wel belasting. Het tarief daarvoor is 31%.

Wat gaat er veranderen in box 3?

De huidige regeling voor box 3 ligt al jaren onder vuur. Veel mensen vinden het oneerlijk dat ze belasting moeten betalen over een fictief rendement. Daarom heeft het kabinet besloten om de vermogensrendementsheffing in box 3 te gaan veranderen. Er komt een nieuwe regeling die meer aansluit bij het werkelijke rendement dat mensen behalen op hun vermogen.

De nieuwe regeling gaat in per 1 januari 2027. Tot die tijd komt er een overbruggingswet die alvast een aantal aanpassingen doorvoert in box 3. Deze wet geldt tot en met 2026.

De belangrijkste wijzigingen in de overbruggingswet zijn:

  • Het heffingvrije vermogen wordt niet meer geïndexeerd, maar blijft op € 57.000 per persoon (of €114.000 voor fiscale partners);
  • De leegwaarderatio voor verhuurde woningen in box 3 vervalt;
  • De fictieve rendementen voor de vermogenscategorieën blijven wel bestaan, maar worden elke 5 jaar aangepast aan de marktontwikkelingen.

 

Wat betekenen deze wijzigingen voor jou als belegger?

Of de wijzigingen voor jou als belegger van invloed zijn, hangt natuurlijk altijd af van je persoonlijke situatie, zoals de hoogte en de samenstelling van je vermogen, het rendement dat je behaalt en de kosten die je maakt.

Over het algemeen geldt dat de box 3 wijziging van 2027 voordelig kan zijn als je werkelijke rendement lager is dan het forfaitaire rendement dat nu wordt gebruikt. Ook kun je profiteren van een hoger heffingsvrij vermogen, dat ongeveer € 57.000 wordt in 2026. De tussentijdse overbruggingswet, die geldt voor de jaren 2023 tot en met 2025, kan ook gunstig zijn als je een relatief laag rendement behaalt, omdat de belasting wordt berekend op basis van hoeveel geld je echt hebt.

De kern van de zaak

Het kabinet heeft besloten om de vermogensrendementsheffing in box 3 te gaan veranderen. Er komt een nieuwe regeling die meer aansluit bij het werkelijke rendement dat mensen behalen op hun vermogen. Of de wijzigingen voor jou als belegger van invloed zijn, hangt natuurlijk altijd af van je persoonlijke situatie. Je kunt financieel advies inwinnen als je hierover twijfelt.

Disclaimer

Beleggen kent risico’s. Wees je hiervan bewust en doe altijd zelf onderzoek. YoungTrader bestaat uit een informatieve website en instagrampage. Er worden blogs geschreven om lezers meer informatie te verschaffen over specifieke topics binnen de financiële markten. YoungTrader is géén financiële dienstverlener. De content bevat in geen enkel geval financieel bindende adviezen. Meer informatie? Lees de algemene voorwaarden.

Disclaimer

Beleggen kent risico’s. Je kunt je inleg verliezen. YoungTrader is geen financieel adviesbureau. De content zoals gedeeld op de website en op het Instagram-account van YoungTrader bevat in geen enkel geval financieel bindende adviezen. Meer informatie? Lees de algemene voorwaarden.